browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konyada Eskort

Posted by on June 22, 2013

AKP yönetimi, bünyesinde topladığı Kürtleri zaaflarına göre organize ederek birer emir kulu haline getirmiştir. AKP yönetimi, devletleştikçe özellikleKürtlere saldırı dozajını artırmıştır. Sülyman Demirel, Mesut Yılmaz gibi Diyarbakır’da söz vermiştir, Ankara’da terör estirmiştir. R.Tayyip Erdoğan ilk iktidar yıllarında, kürtlere ilişkin belirtiği“olumlu” söylemlerin tümü birer manpulasyon olduğu açığa çıkmıştır.Türban sorununu çözen AKP, Kürt meselesinde uzatmaya oynamıştır.
Türk Cumhuriyeti Kürtleri Kapatma zihniyetiyle yönetmiştir. Sistem Partilerine tecavüzünü legalize etme misyonu vermiştir. Mevcut zihniyet ve uygulamalar dolayısıyla Kürtlerin ulusal, siyasal, kollektif, yasam haklarını gasp etmiştir. AKP Hükümeti ise Kürtlerle ilişkisi, imam nikahı misali kabul ilişkisidir. Her iki haldede, Kürtleri yönetmek esas alınıyor. Toplumsal irade tanınmıyor. Millet ve toplumlar için en ağır ceza kendi kendilerini yönetme haklarını ellerinde almaktır.
Kürtlere bu yaşamı reva görenler, arkalarına bakarlarsa toplu mezarlardan başka bir şey göremeyecekler. Kürt milletin toplumsal hakları halen kabul edilmemiştir. Statüsü toplumsal hukuku tanınmayan Kürt milletin siyasetçileri, aydınları, gruplar halinde tutuklanıyor, direnişçileri imha ediliyor. Geçmiş isyanlarda, hangi nedenlerden dolay öldürüldülerse, bugünde aynı nedenlerle yakalanıyorlar ve bütün bir topluma göz dağı verilerek haps ediliyorlar.
Türkler, şimdiye kadar sömürgeci cumhuriyetin, Kürt toplumunu inkâr ettiğini ve Kürdistan topraklarını zorla gaspettiğini inkâr ve imha ettiğini bilmiyor havasındaydılar. Ama artık hiç bir gerekçeleri kalmamıştır. Şimdi solcusundan, sağcısına, faşistinden “komunist”’ine herkes biliyor ki; Kürtlere soykırım uygulanmıştır.! Türk Başbakan, cumhurbaşkanı, bütün cumhuriyet yöneticileri bu gerçeği itiraf ediyorlar. Zaten mevcut klasik sömürgeci siyasetin dünyada emsali kalmamıştır. En uzun ömürlüsü Kemalist cumhuriyet olduğu kanlı uzun bir geçmişten sonra kabul ediliyor. Dolayısıyla Kürtlere uygulanan zulumlerden habersiz görünen türklerin bundan sonra soykrımcı yöneticilerine karşı tavırları eskisinden farklı olup olmayacağı bir çok bakımdan önemli olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ankara escort - samsun escort - malatya escort - mersin escort - kayseri escort - tokat escort - bodrum escort - escort ankara - ısparta escort -