Çoluk çocuk demeden intikam

Çoluk çocuk demeden intikam almaktan bahseden sözler de vardı o günlerde çıkan ses kayıtlarında: “Kendilerine en güvendikleri anda çoluk çocuk demeden rövanş alacağız. Kendimize çok güvenerek hata yaptık. Şimdi aynı hatayı onlar yapıyor. İki sene çok belki bir sene içinde. Eğer biz buradan bir çıkarsak bu dışarıdakilerle çok ciddi bir hesaplaşma olacak, çok ciddi hem de. İlk şeyimiz ne biliyor musun? Aç kalacaklar. Söyleyeyim, aç kalacaklar… Bu ülkeden kaçacaklar çoğu. Ve rövanşı çok farklı olacak. Bunun rövanşında çok can yanacak…” Kuşkusuz bunlar da çok vahim, ama kaybettikleri konumlarına geri dönmek için “iç savaşı” bile bir araç olarak düşünebiliyor olmaları en korkuncuydu.

Categories: Konya Escort | Leave a comment

Sünniliği sorsanız size Sünni İslami anlatır,

Sünniliği sorsanız size Sünni İslami anlatır, Bir Hiristiyana sorsanız size Hiristiyanlığı anlatır, Bir Aleviye Aleviliği sorsanız size Şiiliği anlatır; Aleviliği bilmez. Aleviler, Alevilik ile Şiiliği biri birine karıştıracak kadar bilgi kirliliğine sahiplerse bunun nedenlerini ancak kozmik arşivlerde bulmak mümkündür; çünkü bu bilgi kirliliğini yaratan güç devletin özel savaş birimleriyle ilgilidir. Aleviler, kendilerine derin tepside sunulan Şiiliği reddedip Aleviliği tercih etmezlerse ileride Anadolu’nun en gerici unsurları içinde yerlerini alabilirler. Zaten mevcut Hükümet İran’la ilişkilerde kazandığı ivmeyi taçlandırmak için kullanabilecek gerici Şii unsurlara ihtiyaç duymaktadır.

Categories: Konya Escort | Leave a comment

bağlı olan unsurları camiye yönlendirdikleri

bağlı olan unsurları camiye yönlendirdikleri bilinen bir hadisedir. Dersimde sinsice kurumlaştırılmak istenen dedelerin de misyonerlikleri gereği Alevileri camiye yönlendirmeye başladıklarını duyarsanız hiç şaşırmayın. Şii olmak isteyenlerin Allah yolunu açık etsin. Kerbela Kasabası coğrafyamıza çok yakındır; Orada değil 12 imam, 12 bin imam bulmak mümkündür. İsteyen siyah çarşaflı, eli zincirli kardeşleriyle arabesk matemlere katılmak üzere oraya gidebilir. Ancak Aleviliği Şiilik olarak gösterenlerin yarattığı bilgi kirliliğine izin vermeyeceğiz. Bütün dünyada din ve mezhep mensupları, kendilerine ait dini ve mezhebi bilirler. Bir Sünni’ye 

Categories: Konya Escort | Leave a comment

hiçbir insana yakışmaz.

hiçbir insana yakışmaz. Şiilikte ve Sünnilikte 12 imam ve camiye sadakat vardır. Bu sadakati tüm Anadolu baba, çelebi ve dede dergahlarında görmek mümkündür. 12 imamlardan İmam olarak bir tek Aleviye rastlamak mümkün değildir. 12 imamlar beş vakit namaz kılan, şeriata bağlı müminlerdir. Zaten Alevilikte imamlık denen bir kurum yoktur. Sunilikte ve Şiilikte namazda ‘’vorbeter’’ imam olarak tanımlanır. Kürdistan’da da bu tür Şii örgütlenmesi üzerinden İslamla buluşma misyonerleri olan dedelerin, çelebilerin ve babaların kendilerine 

Categories: Konya Escort | Leave a comment

Burdur -Yeşilova’ya bağlı Niyazlar

Köyünde bulunan Niyazi Baba Türbesi ve türbeye ait camisi mevcut olup, bu türbeyi ziyaret ettiğinizde bu şahsiyetlerin Şii olduğu net olarak görülmektedir. Anadolu’da Alevi şahsiyetleri veya kurumları olarak yutturulan onlarca buna benzer örnekler vardır. Sözde Çorum Alevilerinin inşa ettiği Hazreti Ali Camisinin Alevilerin hangi inançsal ibadet geleneklerine uyuyor? Birçok Şii Şahsiyet ve Kurumlar Alevilikle ilişkilendirilmektedir. Peki, bu Türkmen Şiilerini Alevi olarak bize tanıtanlarının hesabi nedir? Alevi sorunu da Ziya Gökalp Sosyolojisine göre dizayn etmenin aşağılık duruşu 

Categories: Konya Escort | Leave a comment

Elazığ yöresinde bulunan Sünni Şeyh

Elazığ yöresinde bulunan Sünni Şeyh Abdulkadir Baba’yı ve Ahmet Yasevi Şia çizgine bağlı, seyit olduğunu iddia eden Tahir Şaşmaz Baba’yı (bir dönem MHP milletvekili) tanımayan yoktur. Ayrıca yöremizde devletle ilişkileri halk tarafından bilinen İzzettin Doğan Dede gibi bazı dedelerin Şii-İslamlaştırma planlamasında malum çabaları bu konuda benim iddiama somut deliller sunmaktadır. Osmanlının yayılma politikasına paralel gelişen babalık Balkan’larda daha fazla yer buldu.

Categories: Konya Escort | Leave a comment

kademelerinde yer almaktan

kademelerinde yer almaktan da hiç çekinmemişler.
Diğer taraftan Alevilik kisvesi altında Sünniliği pompalamaktadırlar. Korku inancı yaratarak egemenliklerini pekiştirip ceplerini doldurmak ve kendi bireysel sorunlarının dışında bir şey düşünmemekteler.

Derin kurumların ve onlara ait kalemler tarafından “Anadolu Aleviliği” tanımlaması yapıldığında Şiilik veya Şii Türkmenler akla gelmelidir. Çok sinsice Şiilik, Alevilik olarak sokuşturulmak istenmektedir. Türkmen Şiiliğinde babalık çelebilik ve dedelik kurumları biliniyor. Bu kurumların Alevilikle hiç ilgileri yoktur; Sünnilerin ve Türkmen Şiilerin inancsal ocakradirlar.

Categories: Konya Escort | Leave a comment

erdemliliğini yakalayan ve

erdemliliğini yakalayan ve adaletli bir tavır sergilemek olduğunu, bunu da bir maddi karşılık değil de insan olduğunun gereklerini, insan için yapma bilincine ulaşıldığı görülmektedir.. Bunlar bu bilgeliği yakalamaktan aciz oldukları için dedeliği kısa yoldan kabullenip ceplerinin derdindeler. Bir de ortalığa korku ve hurafeler salarak. Hatta bazıları ölü yıkayıcılığı dahi yaptıklarını biliyorum. İsimlerini vermek istemiyorum. Kabullenmeseler rahatlıkla isimlerini verebilirim; hatta ailece iş kolu haline getirmişler. Üstelik Alevi kurumlarının üst kademelerinde yer almaktan da hiç çekinmemişler.

Categories: Konya Escort | Leave a comment

Çünkü burada yalnız sistem desek

Çünkü burada yalnız sistem desek haksızlık etmiş oluruz. Acaba hırsızın hiç mi suçu yok? Kendilerine ‘’dede’’ denildiğinde havaya uçanların bir şeytani anlayışını da unutmamak lazımdır. Bunlar kitlelere Pirlik, Rêberlik yapmak amacında değildirler. Ceplerinin ve boğazlarının derdinde, yani tüccar kafalılar. Pirlik, Reberliğin bilgi, bilinç, erdemlik, hoşgörü ile donanımlı olduğu, haksızlığı, zorbalığı, zalimliği, sömürüyü, yok saymayı esas alan yaklaşımlara karşı durduğunu, buna zaman ve mekana göre yorum getirdiğini, insana insanca muamele edilmesinde çabalar içinde olduğunu, korkutarak, yasaklayarak değil, özgürce ve olduğu gibi kabullenme 

Categories: Konya Escort | Leave a comment

Yani şeytan hangi ayrıntıda olduğunu

Yani şeytan hangi ayrıntıda olduğunu dikkatlerine sunmak isterim. Bizim köylerle komşu olan HULMAN köyü’nün pirleri nereden geliyor. Kimler? Neden? Niçin? ( ilerde bu yazının içinde bulacaksınız bu neden ve niçinleri) Oysa yukarda bahsettiğim gibi Dersim’de Mürşit, Pir, Rêber (Rayber), taliplik dışında rastlamak mümkün değildir. Hal bu iken, yine ne yazık ki Alevi kurumlarında Aleviliğe ters olan Şii kavramların kullanıldığına rastlamak mümkün. Mesela “Dedeler Kurulu ” v.s. Neden başka isim değil de özelikle bu isim kullanılmış(?) düşünmeye ve üzerinde konuşmaya değer. Tam da burası şeytanın ayrıntıda gizlendiği yerdir.

Categories: Konya Escort | Leave a comment